Rondetafelgesprek Diederik Samsom: Radicalisering, polarisatie..

In opdracht van FORUM heeft Motivaction in 2011 en 2014 onderzoek gedaan naar de opvattingen van Turks- en Marokkaans Nederlandse jongeren over onder andere IS en jihadstrijders. De resultaten waren onthutsend en hebben in Nederland veel stof doen opwaaien. Politici, waaronder ook de minister van SZW Lodewijk Asscher, hebben hun zorgen geuit en nader onderzoek aangekondigd.

Vrij snel na publicatie werden de resultaten en betrouwbaarheid van het onderzoek uit verschillende hoeken in twijfel getrokken. Ook de betreffende onderzoeksdoelgroep reageerde vol ongeloof. Op diverse fora en persoonlijke gesprekken uitten zij hun frustraties over het onderzoek. Reden voor Dialoog Haaglanden om deze jongeren in contact te brengen met Tweede Kamerleden. De eerste ontmoeting in dit kader was met PvdA Fractievoorzitter Diederik Samsom.

Tijdens het rondetafelgesprek hebben de aanwezigen uitvoerig over het onderzoek en overige actualiteiten die direct of indirect verband hebben met het radicaliseringsproces kunnen spreken. Hiernaast zijn onderwerpen als jeugdwerkloosheid, discriminatie op de arbeidsmarkt, de onlangs vertrokken Kamerleden, het onderzoek naar de 4 Turkse religieuze gemeenschappen en de situatie in Turkije uitvoerig ter tafel gekomen.

Tot slot is wederzijds de wens uitgesproken om elkaar ook in de toekomst te blijven benaderen.