Expertmeeting Polarisatie & Radicalisering

De rol van overheden, zelforganisaties en de eigen gemeenschap – huidig en gewenst
Nederland wordt geconfronteerd met een substantiële dreiging van binnenlandse jihadistische bewegingen. Om deze dreiging enigszins in te kunnen perken, presenteerde de overheid in augustus 2014 het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Dit actieprogramma beschrijft bestaande, versterkte en nieuwe maatregelen in de strijd tegen jihadisme in Nederland.

Op 12 januari 2015 hield Dialoog Haaglanden een expertmeeting over Polarisatie & Radicalisering onder moslim jongeren met als concreet doel het formuleren van aandachtspunten voor overheden, zelforganisaties en de eigen gemeenschap.

Onder leiding van Bastiaan Verberne, moderator voor de avond, zijn experts uit verschillende disciplines aan de slag gegaan met ideeën en aanbevelingen voor:
– Definities, probleemstelling, aanpak en oplossingen
– Rol overheden – huidig en gewenst
– Rol zelforganisaties en eigen gemeenschap – huidig en gewenst

De avond werd ingeleid met een interessante presentatie van Dr. Fiore Geelhoed, Universitair Docent en cultureel criminoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast de actualiteiten rondom de aanslagen in Parijs, informeerde zij ons over haar onderzoek naar “radicalisme onder moslims in Nederland” en haar onlangs verschenen boek “Striving for Allah”.

Uitkomsten
Een van de belangrijke uitkomsten van deze meeting is dat er een focusgroep wordt gevormd die zich toelegt op de aanpak van radicalisering vanuit zelforganisaties en de eigen gemeenschap.

De avond werd afgesloten met aanbevelingen op post-its. Enkele hiervan zijn:

  • Sterke rolmodellen gebruiken;
  • Een taskforce van mainstream moslimtheologen die radicalisering ideologisch bestrijden;
  • (Toekomstige) moeders begeleiden;
  • De weerbaarheid van jongeren aanpakken voordat ze afglijden;
  • Aandacht voor identiteitsontwikkeling.

Deze aanbevelingen worden enerzijds gebruikt om rondetafelgesprekken gericht op jongeren en ouders vorm te geven. Anderzijds zullen deze aan diverse instanties als Gemeente Den Haag, Openbaar Ministerie, Politie, zelforganisaties en moskeeën aangeboden worden.