Symposium: Religie en de participatiesamenleving

Zijn religieuze organisaties geschikte bondgenoten van gemeenten waar het gaat om het bevorderen van de participatiesamenleving? Kunnen gebedshuizen bepaalde taken van de overheid overnemen? Wat is de plek van religie in de participatiesamenleving anno 2014? Deze en meer vragen stonden centraal tijdens het symposium Religie en de participatiesamenleving op dinsdag 25 november 2014, georganiseerd door Platform INS, het lectoraat Burgerschap en Diversiteit en het Centre for Citizenship van De Haagse Hogeschool. 

De banden tussen religie en maatschappelijke inzet zijn dynamisch, veelvormig en gecompliceerd. Het geloof is voor veel burgers een belangrijke bron van zingeving en sociale betrokkenheid, en religieuze organisaties vervullen vaak belangrijke maatschappelijke functies. Intussen slankt de verzorgingsstaat verder af en doet het ideaal van de participatiesamenleving zijn intrede. Zowel het grote bereik en de maatschappelijke rol van gebedshuizen als de bezuinigingen en de discussies over de participatiesamenleving doen de vraag rijzen:
 Wat kunnen religie en religieuze organisaties in Nederland anno 2014 betekenen voor participatie en burgerschap? 

De gemeenten Den Haag en Rotterdam kennen een grote diversiteit aan religieuze groepen en organisaties. Zij komen wel of niet samen in tempels, moskeeën, kerken en synagogen. Beide gemeenten onderhouden relaties met religieuze instellingen, maar die relatie is lang niet altijd en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tijdens dit symposium werden deze twee steden onder de loep genomen door gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van religieuze organisaties uit Den Haag en Rotterdam.