Verslag nieuwjaarsreceptie: Inleiding Prof. Staring over radicalisering en presentatie van het nieuwste boek van Platform INS over Islam en geweld

Donderdag 28 januari kwamen de vrienden en partners van Platform INS en Dialoog Haaglanden in Den Haag bijeen om het nieuwe jaar in te luiden. Op het programma stond een presentatie van Professor Richard Staring over radicalisering en de lancering van het nieuwste boek van Platforms INS en Dialoog Haaglanden: “Hoe geweld in naam van de islam te voorkomen?” Tijdens de receptie werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van hapjes en drankjes.

Prof. Staring (criminoloog, Erasmus universiteit) heeft meegeschreven aan het SCP rapport “Werelden van Verschil”. Dit rapport werd gepubliceerd naar aanleiding van het Motivaction onderzoek naar Turkse jongeren dat vorig jaar veel stof deed opwaaien. In dit onderzoek kwam naar voren dat grote aantallen Turkse jongeren sympathiseren met IS.

Onderzoek van Prof. Staring leverde hele andere resultaten op dan het Motivaction onderzoek. De algemene conclusie was dat het risico op radicalisering onder Turkse jongeren erg laag is. Prof. Staring liet zien dat de Turkse gemeenschap in Nederland als het ware een buffer vormt tegen radicalisering. Binnen de eigen gemeenschap is namelijk een sterk gevoel van “belonging”: Turkse jongeren hebben een sterke binding met de Turkse gemeenschap wat radicalisering tegenwerkt. Wel ervaren de Turkse jongeren dat zij anders worden behandeld in de samenleving vanwege hun culturele afkomst. Ondanks dit gegeven vindt Prof. Staring dat de Gulenbeweging bruggen bouwt tussen de Turkse gemeenschap en de Nederlandse samenleving.

Na de presentatie van Prof. Staring was het tijd voor de lancering van het boek “Hoe geweld in naam van de islam te voorkomen?” De eindredacteur van het boek, Ahmet Kaya, introduceerde het boek als een zoektocht: eerst wordt er nagegaan wat de islam zegt over geweld en vervolgens hoe men dit praktisch kan toepassen. Ten slotte wordt er in het boek geïnventariseerd wat voor initiatieven er in Nederland zijn om radicalisering tegen te gaan. Kaya claimt met zijn boek geen antwoord te hebben op hoe geweld in naam van de islam te voorkomen, maar het boek is een goede voorzet om het antwoord te gaan ontdekken. Na afloop van de boeklancering kon iedereen gratis het boek meenemen. Er werd onder genot van hapjes en drankjes nog enige tijd nagepraat.